Bullets-asas (small) CONTEXT

Criza economică și socială cu care se confruntă Europa a condus la o scădere accentuată a activității economice și aparitia recesiunii. Piața forței de muncă este grav afectată, iar ratele șomajului cresc negative afectand pontentiala crestere economica a UE. Șomajul este deosebit de ridicat în rândul femeilor și tinerilor și această situație este exacerbată în rândul femeilor migrante și al femeilor aflate în risc de excluziune socială. În plus, aceste grupuri sunt mai vulnerabile din cauza problemelor legate de echilibrul dintre viața profesională și cea privată, disponibilitatea redusă pentru formare profesionala și accesul la resurse.

În acest scenariu, obiectivul este ca Europa să devină o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sociale. Incluziunea înseamnă, printre altele, creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă la nivel european și sprijinirea persoanelor cu mai puține oportunități, de toate vârstele, să gestioneze schimbările prin investiții în achizitia de competențe și formare profesionala.


Bullets-asas (small) OBIECTIVE

De a genera și a testa o propunere de protocol pentru o recunoaștere mai cuprinzătoare și mai incluziva a competențelor profesionale ale femeilor, după formarea profesioniștilor din domeniul educației adulților.

De a defini posibilitati pentru dobândirea de abilități transversale de către femeile slab calificate, crearea de oportunitati pentru obținerea în viitor a unor noi abilități specifice, bazate pe evaluari personalizate.

 

Bullets-asas (small) FUNDAMENTARE

Proiectul WhomeN rezultă din necesitatea de a dezvolta noi abordări care să vizeze construirea competențelor profesionale ale femeilor aflate în risc de excluziune socială. Scopul acesteia este îmbunătățirea procesului de calificare și a accesului la oportunități de angajare a femeilor expuse riscului de excluziune socială, fiind axate pe două grupuri țintă: femei migrante și refugiate și femei cu varsta peste 45 de ani. Proiectul va dezvolta activități și instrumente pentru a îmbunătăți metodele de dobândire și recunoaștere a competențelor și pentru a crea mai multe oportunități de integrare pe pieța forței de muncă.

Se va elabora un protocol de evaluare a aptitudinilor și competențelor, bazat pe orientările UE și cele mai bune practici, cum ar fi ECVET și EQAVET, pentru a permite o mai bună integrare la locul de muncă, în special în cazul femeilor fără calificări oficial recunoscute, subliniind și dovedind abilități de bază și transversale. Acesta se va baza pe cercetarea nevoilor grupurilor țintă și va include asigurarea calității cu orientări spre diversitatea culturală și egalitate de gen. Pentru a-și facilita practicarea acestui protocol, va fi lansată o platformă interactivă cu materiale pedagogice. 18 profesioniști în domeniul educației adulților vor fi instruiti cu scopul ajustării finale a protocolului și a capacității de implementare a  acestui instrument cu 165 de femei.