LPIA-engl

 

Biedrība Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno 62 juridiskās organizācijas un fiziskās personas- pieaugušo izglītības organizētājus un piedāvātājus. LPIA biedru sastāvā ietilpst rajonu pieaugušo izglītības centri, tautas augstskolas, uzņēmumu un biznesa mācību centri, reģionālo augstskolu tālākizglītības centri, nevalstiskās organizācijas, arodbiedrības, rajonu izglītības pārvaldes un citas pieaugušo izglītības institūcijas un organizācijas.

LPIA dibināta 1993. gadā un tās mērķis ir sekmēt neformālās pieaugušo izglītības sistēmas attīstību Latvijā un piedalīties mūžizglītības politikas veidošanā, veicinot pilsoniskas, demokrātiskas un atklātas sabiedrības veidošanos valstī.

Kopš 1995. gada LPIA ir Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA) dalīborganizācija, kopš 2012.gada Eiropas Pamatprasmju tīkla dalīborganizācija. LPIA ir biedrības „Latvijas Pilsoniskās alianse” un biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” dalīborganizācija.

LPIA ir uzkrāta ievērojama pieredze pasākumu organizēšanā starptautiskā un nacionālā līmenī, izveidots visu valsti aptverošs pieaugušo izglītības organizāciju sadarbības tīkls, sagatavoti pasniedzēji, izstrādātas un aprobētas programmas, mācību un metodiskie materiāli. LPIA ir koordinators un partneris daudzos Eiropas līmeņa projektos

www.laea.lv ::  Sarmite Pilate ::  sarmite.pilate@laea.lv