CIK SI (2)

 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je javni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1959 s strani Občine Trebnje z nalogo promovirati in razvijati izobraževanje odraslih. Organizacija ima dve enoti: Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in Center za izobraževanje odraslih. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je bila ustanovljena leta 1970, njena zbirka pa je sestavljena iz slik in kipov, ki jih je ustvarilo preko 280 umetnikov iz vsega sveta.

Center za izobraževanje odraslih ponuja široko paleto izobraževalnih programov:
• osnovnošolsko izobraževanje odraslih je namenjeno vsem odraslim z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo,
• nacionalne poklicne kvalifikacije s področja ekonomije, gostinstva, trgovine, uprave, turizma in predšolske vzgoje,
• Tečaji: jezikovni tečaji, slovenščina za tujce, računalniška pismenost, računovodski in knjigovodski tečaji, pomočnik kuharja, medicinska sestra na domu,
• Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena upokojeni populaciji in ima za cilj preprečiti osamljenost med starejšimi, povečati njihovo vključenost v izobraževanje in družbo ter spodbujati aktivno državljanstvo
• Medgeneracijski center,
• Nacionalni in mednarodni projekti.

CIK Trebnje sodeluje v evropskih projektih na področju učenja odraslih in socialno ogroženih skupin, z namenom povečanja ravni pismenosti, povečanja obsega kompetenc, socialne vključenosti … Naša ekipa sodeluje v evropskih projektih kot koordinator pri vodenju projektov in partner v raziskovalnih in razvojnih dejavnostih, ki se osredotočajo na raziskovalno dejavnost s področja socialne vključenosti, izobraževanje odraslih, socialno ogroženih skupin (starejši, prebivalci podeželja, pripadniki romske skupnosti, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni, osebe, ki jim je izrečena zaporna kazen , itd.) ter razvoj kurikulumov in programov usposabljanja na področju vseživljenjskega učenja za dvig različnih pismenosti, obseg različnih kompetenc, pedagoški pristopi, e-učenje … Zaradi široke mreže različnih ciljnih skupin naša organizacija sodeluje tudi v pilotni fazi projektov.

www.ciktrebnje.si :: Tanja Vrčkovnik :: tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si